0.00฿ 0

No products in the cart.

  • Address: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 65/206 ชั้น 24 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Home Shop Custom Custom
หน้ากากใยกัญชง

100.00฿

100.00฿

หน้ากากใยกัญชง

100.00฿

Category:

Description

หน้ากากจากเส้นใยกัญชงธรรมชาติ ช่วยปกป้องโรคติดต่อ มีกลิ่นหอมสะอาด ซักง่าย ไม่เหม็น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หน้ากากใยกัญชง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *